اصناف، مشاغل

بیمه ایران

بیمه ایران

نوع خدمات قابل ارائه: نمایندگی بیمه ایران   مدیریت: دلیری  شماره موبایل: ۰۹۳۶۹۳۴۳۹۳۷  شماره تماس: ۳۳۵۳۷۴۵۳ – ۰۷۷   آدرس: بوشهر – خیابان مطهری – جنب مجتمع زیتون کد صفحه: ۴۷۸

ادامه مطلب »

بیمه ایران

دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری سفیر بوشهر

نوع خدمات قابل ارائه: نمایندگی بیمه ایران   مدیریت: قربانی  شماره تماس: ۳۳۳۳۴۱۱۲ – ۰۷۷ و ۳۳۳۳۴۱۱۳ – ۰۷۷   آدرس: بوشهر – خیابان انقلاب – جنب بانک تجارت کد صفحه: ۴۷۷

ادامه مطلب »

بیمه ایران

بیمه ایران

نوع خدمات قابل ارائه: نمایندگی بیمه ایران   مدیریت: رحمانی  شماره موبایل: ۰۹۱۷۷۷۰۵۲۵۴ و ۰۹۱۷۸۲۲۷۲۴۳ و ۰۹۱۷۸۸۸۹۸۳۲  شماره تماس: ۳۳۳۳۵۳۹۷ – ۰۷۷   پست الکترونیکی: bimeiran.rahmani@yahoo.com   آدرس: بوشهر – خیابان عاشوری – روبروی منطقه ده انتقال گاز – جنب کلید سازی تماری کد صفحه: ۴۷۶

ادامه مطلب »

بیمه ایران

بیمه ایران

نوع خدمات قابل ارائه: نمایندگی بیمه ایران   مدیریت: اسماعیلی  شماره موبایل: ۰۹۱۷۱۸۶۳۰۶۷ و ۰۹۱۷۳۷۳۲۶۹۹   شماره تماس: ۳۳۳۳۰۷۵۲ – ۰۷۷   آدرس: بوشهر – میدان ساعت شهربانی –  جنب ستاد نماز جمعه  کد صفحه: ۴۷۵

ادامه مطلب »

بیمه ایران

بیمه ایران

نوع خدمات قابل ارائه: نمایندگی بیمه ایران   مدیریت: مهر پویا  شماره موبایل: ۰۹۱۷۱۷۱۱۷۸۵  شماره تماس: ۳۳۳۲۰۴۵۵ – ۰۷۷ و ۳۳۳۲۲۸۶۸ – ۰۷۷   آدرس: بوشهر – خیابان انقلاب – روبروی کلیسا ارامنه – نبش پاساژ پالیزیان – نمایندگی بیمه ایران  کد صفحه: ۴۷۴

ادامه مطلب »

بیمه پارسیان

بیمه پارسیان

نوع خدمات قابل ارائه: نمایندگی بیمه پارسیان   مدیریت: تنها زیارتی  شماره موبایل: ۰۹۱۷۳۷۱۱۸۰۴  شماره تماس: ۳۳۵۶۲۸۲۸ – ۰۷۷   آدرس: بوشهر – سه راه عاشوری – روبروی بانک صادرات کد صفحه: ۴۷۲

ادامه مطلب »

بیمه کار آفرین

بیمه کار آفرین

نوع خدمات قابل ارائه: نمایندگی بیمه کار آفرین   مدیریت: همتی نژاد  شماره موبایل: ۰۹۳۹۵۷۵۵۶۶۴ و ۰۹۱۲۸۸۹۲۷۸۱ و ۰۹۳۳۸۶۰۴۶۶۴  شماره تماس: ۳۳۵۵۹۱۵۶ – ۰۷۷   آدرس: بوشهر – میدان امام – طبقه فوقانی بانک کار آفرین – طبقه۴ – واحد ۱۰ کد صفحه: ۴۷۱

ادامه مطلب »

بیمه البرز

بیمه البرز

نوع خدمات قابل ارائه: نمایندگی بیمه البرز   مدیریت: جمیری  شماره موبایل: ۰۹۱۷۶۶۷۱۶۶۳  شماره تماس: ۳۳۵۵۱۹۱۶ – ۰۷۷   آدرس: بوشهر – خیابان باغ زهرا – ۳۰ متر بعد از سه راه هلالی – به سمت میدان اما – نبش کوچه عرفان ۹ کد صفحه: ۴۷۰

ادامه مطلب »

بیمه کار آفرین

بیمه کار آفرین

نوع خدمات قابل ارائه: نمایندگی بیمه کار آفرین  شماره موبایل: ۰۹۱۲۰۵۹۸۳۳۵ و ۰۹۳۹۰۸۰۰۹۱۵  شماره تماس: ۳۳۵۳۷۳۲۲ – ۰۷۷ و ۳۳۳۵۵۴۸۳ – ۰۷۷   آدرس: بوشهر – خیابان مطهری – پاساژ مسکن – روبروی پمپ بنزین کد صفحه: ۴۶۹

ادامه مطلب »
theme
کانون تبلیغات و گرافیک لیان شهرکانون تبلیغات و گرافیک لیان شهرکانون تبلیغات و گرافیک لیان شهرکانون تبلیغات و گرافیک لیان شهرکانون تبلیغات و گرافیک لیان شهر