آرشیو ماهانه: مرداد 1395

بیمه ایران

بیمه ایران

نوع خدمات قابل ارائه: نمایندگی بیمه ایران   مدیریت: دلیری  شماره موبایل: ۰۹۳۶۹۳۴۳۹۳۷  شماره تماس: ۳۳۵۳۷۴۵۳ – ۰۷۷   آدرس: بوشهر – خیابان مطهری – جنب مجتمع زیتون کد صفحه: ۴۷۸

ادامه مطلب »

بیمه ایران

دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری سفیر بوشهر

نوع خدمات قابل ارائه: نمایندگی بیمه ایران   مدیریت: قربانی  شماره تماس: ۳۳۳۳۴۱۱۲ – ۰۷۷ و ۳۳۳۳۴۱۱۳ – ۰۷۷   آدرس: بوشهر – خیابان انقلاب – جنب بانک تجارت کد صفحه: ۴۷۷

ادامه مطلب »

بیمه ایران

بیمه ایران

نوع خدمات قابل ارائه: نمایندگی بیمه ایران   مدیریت: رحمانی  شماره موبایل: ۰۹۱۷۷۷۰۵۲۵۴ و ۰۹۱۷۸۲۲۷۲۴۳ و ۰۹۱۷۸۸۸۹۸۳۲  شماره تماس: ۳۳۳۳۵۳۹۷ – ۰۷۷   پست الکترونیکی: bimeiran.rahmani@yahoo.com   آدرس: بوشهر – خیابان عاشوری – روبروی منطقه ده انتقال گاز – جنب کلید سازی تماری کد صفحه: ۴۷۶

ادامه مطلب »

بیمه ایران

بیمه ایران

نوع خدمات قابل ارائه: نمایندگی بیمه ایران   مدیریت: اسماعیلی  شماره موبایل: ۰۹۱۷۱۸۶۳۰۶۷ و ۰۹۱۷۳۷۳۲۶۹۹   شماره تماس: ۳۳۳۳۰۷۵۲ – ۰۷۷   آدرس: بوشهر – میدان ساعت شهربانی –  جنب ستاد نماز جمعه  کد صفحه: ۴۷۵

ادامه مطلب »

بیمه ایران

بیمه ایران

نوع خدمات قابل ارائه: نمایندگی بیمه ایران   مدیریت: مهر پویا  شماره موبایل: ۰۹۱۷۱۷۱۱۷۸۵  شماره تماس: ۳۳۳۲۰۴۵۵ – ۰۷۷ و ۳۳۳۲۲۸۶۸ – ۰۷۷   آدرس: بوشهر – خیابان انقلاب – روبروی کلیسا ارامنه – نبش پاساژ پالیزیان – نمایندگی بیمه ایران  کد صفحه: ۴۷۴

ادامه مطلب »
theme
کانون تبلیغات و گرافیک لیان شهرکانون تبلیغات و گرافیک لیان شهرکانون تبلیغات و گرافیک لیان شهرکانون تبلیغات و گرافیک لیان شهرکانون تبلیغات و گرافیک لیان شهر